Al onze activiteiten worden uitgevoerd op basis van onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden al naar gelang de soort van de activiteit